Referenssit

Klaukkalan ohikulkutie

Maantie 132 (Klaukkalantie) toimii noin 17 000 asukkaan Klaukkalan taajaman sisääntulotienä sekä yhteytenä valtatieltä 3 Lopen suuntaan.

Tiellä on selkeät työmatkaliikenteen ruuhkahuiput. Ruuhkautuminen on siirtänyt liikennettä alemmalle tieverkolle, josta aiheutuu ongelmia mm. jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Finnmap Infra laati Klaukkalan ohikulkutien tiesuunnitelman yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja Nurmijärven kunnan kanssa.  Valtatien 3 ja maantien 132 välille suunnitellaan Klaukkalan keskustaajaman kiertävä, 7,5 kilometrin pituinen ohikulkutie. Valtatien 3 ja Luhtajoentien välillä tie on kaksiajoratainen. Tiesuunnitelmassa tarkasteltiin hankkeen vaiheittain toteuttamisen mahdollisuuksia ohikulkutien toisen ajoradan ja liittymäjärjestelyjen osalta.

Hankkeeseen liittyvät myös seuraavat toimenpiteet:
– Neljä eritasoliittymää (vt3, mt130, Luhtajoentie ja Kirkkotie)
– Välttämättömät tie- ja katujärjestelyt, jalankulku- ja pyöräilyväylät sekä eritasoratkaisut maankäytön edellyttämässä laajuudessa
– Joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyt
– Nykyisen asutuksen edellyttämä meluntorjunta

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, vähentää nykyisen maantien 132 haittoja sekä minimoida uuden yhteyden aiheuttamat haitat.  Joukkoliikenteen sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteet paranevat nykyisellä Klaukkalantiellä. Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä ja meluhaitat  nykyisen Klaukkalantien varrella vähenevät.

Katso hankkeen esittelyvideo