Referenssit

Valtateiden 4 ja 13 parantaminen Huutomäen kohdalla

Valtateiden 4 ja 13 liittymä Äänekoskella on ajoittain hyvin ruuhkainen.  Liikenne on vilkasta etenkin iltahuipputunnin aikana, jolloin valtatielle 4 on vaikea liittyä turvallisesti ja sujuvasti. Lisäksi Äänekoskelle rakennettavan biotuotetehtaan raaka-ainekuljetukset tulevat merkittävästi kasvattamaan raskaan liikenteen määrää jo lähivuosina.

Finnmap Infra laati yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Äänekosken kaupungin kanssa tiesuunnitelman, jossa liikenteen sujuvutta ja turvallisuutta parannetaan valtateillä 4 ja 13 Huutomäen kohdalla. Suunnittelukohde sijaitsee Äänekosken keskustan eteläpuolella alkaen etelässä Kuorejoen sillan pohjoispuolelta ja päättyen pohjoisessa Kannelsuon asuinalueen kohdalle.

Valtatie 4 parannetaan pääosin nykyisen tien sivussa kaksiajorataisena valtatienä, jossa keskikaide erottaa ajosuunnat toisistaan. Huutomäen liittymä rakennetaan eritasoliittymäksi ja muut suorat liittymät valtatieltä 4 poistetaan ja rakennetaan korvaavat kulkuyhteydet rinnakkaistieverkon kautta. Kevyen liikenteen tarpeisiin suunniteltiin turvallinen, autoliikenteestä eroteltu väylästö.

Valtatie 4 (E75) on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä ja tärkein päätieyhteys Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä. Tie kuuluu kansainväliseen TEN-T-ydinverkkoon, jonka tavoitteena ovat sujuvat ja yhtenäiset tieyhteydet Euroopassa.