Referenssit

Kehä II Suurpellon ja Kokinkylän eritasoliittymät

Finnmap Infra laati yhteistyössä Espoon kaupungin ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa rakennussuunnitelman ”Kehä II Suurpellon ja Kokinkylän eritasoliittymät”.

Kehä II on tärkeä pääkaupunkiseudun kehäväylä, joka alkaa Länsiväylältä Matinkylän kohdalta ja päättyy tällä hetkellä Turuntielle (mt 110) Viherlaaksoon. Suunnittelualue sijoittui pääosin Suurpellon peltoaukealle Kokinkylän eritasoliittymän pohjoispuolelle. Parannettavan tieosuuden pituus oli n. 1,5 km.

Hankkeen tavoitteena oli rakentaa tulevaa Suurpellon kaupunginosaa palveleva eritasoliittymä, jolla uusi Suurpellon alue saadaan liitettyä suoraan pääkaupunkiseudun runkotieverkkoon sujuvasti ja turvallisesti.

Katso hankkeen esittelyvideo:
Kehä II Suurpelto

Toimenpiteet:

  • Kehä II:lle Suurpellon kaava-alueen kohdalle rakennettiin uusi eritasoliittymä.
  • Kokinkylän ja Suurpellon eritasoliittymien lyhyen välimatkan vuoksi myös Kokinkylän eritasoliittymän ramppeja parannettiin.
  • Suurpellon eritasoliittymään rakennettiin Kehä II:n suuntaa palvelevat linja-autopysäkit: itäpuolelle yksi ja länsipuolelle kaksi pysäkkiä. Lukusillalle rakennettiin yksi linja-autopysäkki itäsuuntaan.
  • Kevyen liikenteen järjestelyillä parannettiin alueen nykyisiä kevyen liikenteen yhteyksiä ja niiden turvallisuutta sekä rakennettiin uusia yhteyksiä tulevalle Suurpellon kaava-alueelle.
  • Pohjamaan heikon kantavuuden ja mahdollisten suurten painumien vuoksi penkereet suunniteltiin perustettavaksi esikuormitusta, massanvaihtoa, syvästabilointia tai paalulaattaa käyttäen.
  • Kaikki tämän suunnitelman perusteella rakennetut uudet ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen väylät valaistiin. Lukusiltaan suunniteltiin ja toteutettiin erikoisvalaistus.
  • Tie- ja katuympäristön käsittelyn lähtökohtana suunnitelmassa oli tieympäristön sulauttaminen Kehä II:n itäpuolta ympäröivään osittain rakennettuun pientalovaltaiseen ympäristöön ja toisaalta Kehä II:n länsipuolelle tulevaisuudessa rakentuvaan Suurpellon kaupunkimaiseen ympäristöön.
  • Uusia meluesteitä rakennettiin ja nykyisiä parannettiin Kehä II:n itäpuolella Lukusillasta pohjoiseen.