Referenssit

Valtatien 8 ja maantien 724 parantaminen

Finnmap Infra laatii yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Vaasan kaupungin kanssa tiesuunnitelmia Valtatien 8 ja maantien 724 parantamiseksi.

Valtatie 8 (E8) Turusta Ouluun on yksi Suomen tärkeimmistä pääyhteyksistä. Vaasan yhdystie toimii valtatien 8 osuudelta keskustan itäisenä ohikulkutienä ja muodostaa yhdessä Alskatintien (Mt 724) kanssa tärkeän kaupungin sisäistä ja seudullista liikennettä välittävän pääväylän.

Nykyisellään yhdystien palvelutaso ei vastaa valtatielle asetettuja sujuvuus- ja turvallisuustavoitteita. Nykyisen 1+1 -ajokaistaisen tien välityskyky on tulevaisuudessa täysin riittämätön. Olemassa olevien eritasoliittymien ramppien mitoitukset eivät vastaa nykyvaatimuksia ja tasoliittymien kapasiteetti on jo nykyisillä liikennemäärillä riittämätön. Myös liikennemelu on joillain osilla häiritsevää.

Yhdystien estevaikutus kevyelle liikenteelle on nykytilanteessa merkittävä. Alitus- ja ylityspaikkoja on harvakseltaan ja yhdystien suuntainen reitistö on hajanainen. Liisanlehdon alueen maankäyttösuunnitelmat (isot kaupan yksiköt) aiheuttavat erityisesti Pitkämäen eritasoliittymän alueelle liikenteellisiä haasteita.