Referenssit

Keski-Uudenmaan liikenneturvallisuuskohteet

Keski-Uudenmaan alueen maanteiden turvattomimmat ylityskohdat ja pysäkkijärjestelyt tuotiin Finnmap Infra suunnittelupöydälle kesällä 2021. Pienillä liikenneturvallisuutta parantavilla toimenpiteillä laadittiin rakentamissuunnitelmat, jotka lähtivät jo seuraavana keväänä toteutukseen.

Kohteet valikoituivat Uudenmaan ELY-keskuksen tekemien turvallisuusselvitysten sekä asukkaiden palautteen perusteella. Kohteet sijaitsivat yhteensä yhdeksässä eri kaupungissa ja niiden ympäristöt vaihtelivat kaupunkimaisesta taajamasta maaseutumaiseen haja-asutusalueeseen.

 Ratkaisujen valinnassa erityisen tärkeää oli kustannustehokkuus ja toteutettavuus. Tätä varten tärkeimpiä ominaisuuksia ympäristössä oli teiden nopeusrajoitukset, alueen asutus ja tekninen toteutettavuus. Yhteistyötä tehtiin useiden kuntien ja kiinteistön omistajien kanssa työn sujuvoittamiseksi ja toteutuskelpoisuuden varmistamiseksi.

Kävelijöiden, pyöräilijöiden ja joukkoliikenteen käyttäjien olosuhteiden parantaminen on tärkeä osa kestävän liikennejärjestelmän edistämistä. Hanke osoitti, että pienillä ja yksityiskohtaisilla toimenpiteillä voidaan parantaa turvallisuuden lisäksi myös kestävien kulkumuotojen viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta.