Referenssit

Ilmastovaikutusten arviointi infrahankkeissa

Millä tavoin ilmastotavoitteet saataisiin entistä vahvemmin mukaan, kun infrahankkeista ja niiden suunnitteluratkaisuista tehdään päätöksiä? Teimme yhteistyössä Floun kanssa selvityksen ilmastovaikutusten huomioimisesta infrahankkeiden suunnittelussa ja päätöksenteossa. Työn tuloksena syntyi keskustelupaperi toimintatapojen ja menetelmien kehittämisen pohjaksi. Selvityksen tilaaja on ELY-keskus.

Tarkastelun kohteina olivat liikenneinfrahankkeiden kasvihuonekaasupäästöt, niiden arviointimenetelmät ja päätöksenteon tuen menetelmät. Lainsäädäntö asettaa suunnittelulle tiettyjä ehtoja ilmastotavoitteiden suhteen ja ilmastovaikutuksia on selvitetty enenevissä määrin, mutta eri vaiheiden ja toimenpiteiden merkityksiä ei tunneta vielä kovin hyvin. Samoilla toimenpiteillä voi olla useita erilaisia vaikutuksia talouteen ja ympäristöön. Suunnitteluun ja päätöksentekoon kaivataan ymmärrystä eri näkökulmien yhteen tuomisessa.

Selvityksessä esitettiin suosituksia piloteiksi, joiden avulla näkemystä ilmastovaikutuksista voidaan laajentaa entistä kokonaisvaltaisemmaksi. Ilmastovaikutusten kokonaiskuvan kehittämisellä tuodaan yhteen arviot sekä hiilinieluihin ja -varastoihin kohdistuvista vaikutuksista että rakentamisen, liikenteen ja ylläpidon päästöistä. Kaupunkiseutujen hankkeissa hankearviointeja tulisi täydentää seudullisilla analyyseillä, jotta voidaan arvioida vaikutukset kulkutavanvalintaan. Lisäksi tuotettu päästövaikutustieto tulisi saada konkreettisesti käyttöön suunnittelussa, esimerkiksi terävöittämällä tavoitteiden asentantaprosessia suunnitteluperusteissa.

Puuntaimi metsässä, polku