Referenssit

Länsisataman tunneliyhteyksien liittymäjärjestelyt

Helsingin Länsisataman liikenne ja tulevaisuuden järjestelyt kehittyvässä Jätkäsaaressa puhuttavat! Finnmap Infra laati raportin katuliittymävaihtoehtojen liikenteellisistä tarkasteluista tunnelin mahdollisen toteuttamisen päätöksenteon tueksi.

Liikennesuunnittelijat tarkastelivat Länsiterminaalin tunneliyhteyden vaihtoehtoisia sijainteja liittymille. Tavoitteina oli karsia pois toteuttamiskelvottomia vaihtoehtoja sekä tunnistaa jatkoselvitystä vaativat yksityiskohdat. Liittymävaihtoehtojen suunnittelussa ja alkuvaiheen tarkasteluissa on otettava huomioon useita epävarmuustekijöitä. Ratkaisujen toteutettavuus on riippuvainen esimerkiksi muista suunnitelmista sekä siitä, kenelle ja minkälaisille tarpeille lopullinen toteutus päätetään tehdä.

Tunneliyhteyksien suunnittelussa olennaista on vaihtoehtojen ideointi sekä vuorovaikutteinen tarkastelu, joilla voidaan varmistaa liittymäsijaintien liikennetekninen toteutettavuus. Haastavassa ympäristössä tehtävien liittymien jatkotarkasteluksi todettiin tarve varmistaa liikenteellinen toimivuus sekä tehdä kattavampaa vaikutusten arviointia.