Referenssit

Maantien 3864 parantaminen välillä Yllikkälä – Vilkjärvi, Lappeenranta

Finnmap Infra laati yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Lappeenrannan kaupungin kanssa toimenpidesuunnitelman maantien 3864 parantamiseksi.

Tarkasteltu tieosuus on yhdeksän kilometriä pitkä ja monin tavoin huonokuntoinen paikallinen kokoojayhteys. Alueen asuminen, työmatkat ja elinkeinoelämä riippuvat maantien liikennöitävyydestä. Heikko pysty- ja vaakageometria sekä puutteellinen kuivatus ja pysäkkijärjestelyt aiheuttavat suuria liikenneturvallisuusriskejä. Kyläyhdistys on ajanut maantien perusparantamista jo 1990-luvulta asti.

Toimenpidesuunnitelmassa kartoitetaan vaihtoehtoiset ratkaisut ja toimenpiteet, joiden avulla hanke voidaan viedä eteenpäin tiesuunnitelmatasolle. Finnmap Infran tehtävä oli tehdä nykytila-analyysi ja määritellä tavoitteet, joiden perusteella päädyttiin suuntaa-antaviin ehdotuksiin seuraavia vaiheita varten.

Tavoitetilan saavuttaminen asettaa haasteita, jotka on huomioitu toimenpidesuunnitelmassa. Pitkän tieosuuden, puutteiden määrän ja kustannusten hallinnan vuoksi parantamiskohteet on esitetty tärkeysluokissa A-C siten, että A on merkitykseltään tärkein. Parannukset koskivat muun muassa tiepäällystettä, liittymien suoristamista sekä pysäkkijärjestelyjen parantamista.

Hankkeesta erityisen teki aktiiviset kylätoimikunnat, joiden kanssa vaihtoehtoja on käyty läpi hankkeen jokaisessa vaiheessa.