Referenssit

Vaasan yhdystien hankearviointi

Vaasan keskustan läpi kulkevan vilkkaan yhdystien parantamishanke on kustannuksiltaan lähes 90 M€. Suuri investointi vaatii kriittistä tarkastelua siitä, miten Vaasan maankäyttö ja liikenne kehittyy tai tulisi kehittyä.

Finnmap Infra laati yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Vaasan kaupungin kanssa tiesuunnitelman Vaasan Yhdystien parantamiseksi. Laajan parantamishankkeen suunnittelun ohessa laadittiin hankearviointi työn toteuttamisen päätöksenteon tueksi.

Hankearviointi kattaa hyöty-kustannusanalyysin ja vaikuttavuuden arvioinnin kolmen eri tiesuunnitelman kokonaisuudesta. Laajuudeltaan yhdystien hankkeessa on tieosuutta lähes 9 km Vaasan kaupungin vilkkaasta kokoojakadusta taajamaan ja moottoritieväylään.

Rahamääräistä hyötyä arvioidaan matka-ajan, onnettomuuksien, melun, päästöjen ja ajoneuvon kustannuksien muutoksilla. Hankearvioinnissa vertaillaan tavoitteiden saavuttamista ja vaikutuksia, joita toimenpiteistä seuraa. Vaihtoehdoilla, kuten eri liikenne-ennusteilla, kustannusarvioilla tai toimenpiteiden määrällä kartoitetaan vaikutusten muutoksia.

Vaasan yhdystien hankearvioinnissa oli erityisenä haasteena arvioida hyvin laajan alueen liikenteen kehitystä ja tieosuuden laajentamisen todellisia hyötyjä. Kaavoituksessa mahdollistettu kasvu ei takaa Vaasan tai sen alueellisen liikenteen kasvua, vaikka maankäytölliset suunnitelmat ennustavat asukkaita, työpaikkoja ja palveluja hankkeen läheisyyteen. Hankearvioinnin työkaluilla voidaan vertailla vaikutuksia yleisellä tasolla, mutta toimenpiteiden ja eri osuuksien välinen yksityiskohtainen vertailu vaatii yhdyskuntarakenteiden ymmärrystä sekä hyötyjen ja kustannusten kriittistä arviointia.