Referenssit

Raide-Jokerin työmaan liikenneturvallisuustarkastelut

Tuhansien asukkaiden ja työmatkalaisten arkeen vaikuttaneet Raide-Jokerin työmaan liikennejärjestelyt tarkastettiin Helsingin Maunulassa. Turvallisuustarkastuksessa huomioitiin etenkin erilaiset käyttäjäryhmät, vuorokausivaihtelut ja sääolosuhteet.

Finnmap Infra laati liikenneturvallisuustarkastuksen Raide-Jokerin työmaan työnaikaisista järjestelyistä Maunulassa, Helsingissä. Pikaraitiotien rakentamisen lisäksi alueella siirrettiin maakaasulinjaa, mistä johtuen Pirkkolantie oli katkaistu ajoneuvoliikenteeltä. Pirkkolantien katkaisun myötä ajoneuvoliikenne ja linja-autoliikenne siirtyivät Metsäpurontielle, jossa syntyi ruuhkia ja asukkaille turvattomuuden tunnetta.

Työssä korostui asukkaiden kanssa käydyn vuorovaikutuksen tärkeys. Vilkkaasti liikennöityjen alueiden tilapäiset liikennejärjestelyt aiheuttavat usein ongelmatilanteita, joihin liikenteenohjauksessa ei olla varauduttu. Liikennemuotojen sekoittuminen, melu, työmaan aiheuttamat kiertotiet sekä toimintojen jakautuminen katujen molemmin puolin ovat tekijöitä, jotka altistavat turvattomuuden tunteelle.

Asukkaiden kuuntelulla pystyttiin tutkia epäkohtia ja etsiä ratkaisuja työnaikaisiin suunnitelmiin. Tarkastuksessa havainnoitiin etenkin lasten ja nuorten koulumatkoja, ruuhka-aikoina aiheutuvia liikenteen häiriöitä ja pimeällä liikkumista. Suunnitelmiin pureuduttiin asukkaiden palautteiden ja liikenneturvallisuuden näkökulmasta, ja lopputuloksena tarjottiin vaihtoehtoisia ratkaisuja ja parannusehdotuksia liikennejärjestelyihin.