Referenssit

Tiilismäenrinteen hankesuunnittelu

Teimme kaavoitusvaiheen liikenneselvityksen Espoon Kiviruukin alueelle suunnitellulle asuinkorttelille. Tiilismäenrinteeksi nimetylle asemakaavan mukaiselle alueelle tullaan rakentamaan n. 40 000 k-m2 asumista. Lisäksi n. 2 000 k-m2 varataan liiketiloille ja päiväkodille. Kortteliin sijoitetaan kansipihan alle sekä erilliseen pysäköintilaitokseen n. 400 pysäköintipaikkaa ajoneuvoille. Työtä tehtiin tiiviissä yhteistyössä arkkitehtisuunnittelun ja Espoon kaupungin kaavoitusyksikön kanssa.

Selvitykseen sisältyi pysäköinti-, huolto- ja pelastusliikenteen toimintojen mitoitus ja optimointi liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden takaamiseksi. Jalankulun turvallisuuden ja esteettömyyden varmistaminen oli myös merkittävänä osana työtä. Lopputuloksena tuotettiin suunnitelmat, jotka paitsi tukevat arkkitehtisuunnittelua ja kaavoitusta, myös varmistavat turvallisten ja sujuvien ratkaisujen toteuttamisen osaksi alueen kehitystä.

Havainnekuva asuinkorttelista ja sitä ympäröivästä kadusta.
Havainnekuva. katunäkymä, autoja ja pyöräilijä