Tietopalvelut

Peruspalveluidemme lisäksi meillä on valmiuksia useisiin infra-alan suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon liittyviin tietopalveluihin. Usein ne kuuluvat luontevasti suunnitteluprojektiemme yhteyteen, mutta voimme toteuttaa niitä myös erillisinä projekteina. Tarvittaessa räätälöimme palveluita asiakkaan tarpeisiin soveltuviksi.

Karttapalautejärjestelmä

Karttapalautejärjestelmän avulla esitellään suunnitteluhanketta ja kerätään mielipiteitä suunnitteluratkaisuista. Hankkeissamme on käytössä internetissä toimiva karttapalautejärjestelmä, jonka olemme kehittäneet Infrakit Oy:n kanssa. Järjestelmä toimii kaikilla yleisimmillä selaimilla – Firefox, Chrome, Safari, Opera ja Internet Explorer – eikä se tarvitse mitään lisäosia toimiakseen. Takaamme järjestelmälle erittäin helpon käytettävyyden ja suuren toimintavarmuuden.

Päällystysoptimointi

Olemme kehittäneet mallipohjaiseen suunnitteluun perustuvaa menetelmää ylläpidon päällystyskohteiden suunnitteluun. Se perustuu mobiililaserkeilauksella selvitetyn nykyisen tienpinnan kunnon analysointiin ja tämän pohjalta laadittujen parannusratkaisujen optimointiin. Voimme suunnitella kohteesta ja asiakkaan tarpeista riippuen vanhan tien jyrsinnän, tasauksen ja uudelleenpäällystyksen hyvinkin tarkasti. Pilottikohteissa on saatu erittäin lupaavia tuloksia kustannussäästöinä ja laadun parantumisena. Katso menetelmää havainnollistava video ja lisätietoa täältä.