Referenssit

VT8 Vassor-Ölis: Aittamäen riistasillan suunnittelu

Valtatie 8 Vassor – Kärklax on osa yhteysväliä Vaasa– Kokkola
(130 km), joka on osa Turun ja Oulun välistä länsirannikon
satamakaupunkien runkoyhteyttä. Valtatie 8 kuuluu EU:n
TEN-T kattavaan verkkoon ja on osa valtakunnallisesti merkittäviä pääväyliä.

Silta sijaitsee Vöyrin kunnassa Valtatien 8 uudella linjauksella (M1), joko kulkee nykyisen linjauksen
länsipuolella. Silta ylittää yksityisen Y12, ja mahdollistaa myös suuriistan kulkureitin tien toiselle puolelle liikenneturvallisuutta vaarantamatta.