Kävelyllä ja pyöräilyllä yhteys parempaan koettuun hyvinvointiin

Liikennesuunnittelijamme Emilia Taskinen tutki juuri valmistuneessa diplomityössään kulkutapojen ja koetun hyvinvoinnin välistä yhteyttä. Yli 20 000 kyselyvastauksen analyysissä selvisi, että ihmisten koettu elämänlaatu ja terveydentila oli todennäköisesti korkeampi, mitä useammin he kävelivät tai pyöräilivät. Tutkimus perustuu HSL:n keräämään aineistoon vuodelta 2019.

Sukupuolten väliset erot olivat tutkimuksessa melko pienet, tosin päivittäinen kävely ennustaa korkeaa koettua hyvinvointia varsinkin naisilla. Tutkimuksessa käytetty malli ennustaa korkeaa hyvinvointia kotitalouksiin, joissa on useampi auto. Tämä korostui etenkin miesten vastauksissa.

Joukkoliikenteen käytöstä ei tässä tutkimuksessa saatu merkittäviä yhteyksiä koettuun hyvinvointiin, mutta aineistosta selvisi, että joukkoliikenteen käyttäjät kävelevät muita enemmän.

Emilian diplomityö ja tutkimusasetelma nostaa esiin teknisen alan humaaneja ja psykologisia näkökulmia. Liikennettä ei tulisi nähdä hahmottomana kulkuvälinemassana vaan yksittäisten ihmisten liikkumisena ja valintoina. Liikennejärjestelmän ja lähiympäristön on tärkeää tukea aktiivista elämää: tarjota mahdollisuuksia yli 400 metrin kävelymatkoihin ja lisätä kulkemisen miellyttävyyttä.

Juha Nevalainen valvojaksi rakennuttamispalveluihin

Hyviä uutisia rakennuttamisosastoltamme: Juha Nevalainen on aloittanut meillä työmaavalvojana. Juha työskentelee monipuolisten rakennuttamishankkeidemme parissa toimien tilaajan silminä työmaalla.

Juhalla on rakennusalalta parinkymmenen vuoden kokemus – hän on toiminut urakoitsijan puolella mm. työmaapäällikön tehtävissä. Rakennustöiden valvojana Juha on työskennellyt viimeisen vuoden ajan. Uudelta tehtävältään hän odottaa mielenkiintoisia projekteja ja Finnmap Infran rakennuttamispalveluiden kehittämistä.

Vapaa-ajalla Juha harrastaa ulkoilua koiriensa kanssa ja ajelee asunnon ja kakkosasunnon, Pornaisten ja Virolahden väliä.

Tervetuloa, Juha!

Jaana Katajalehto viher- ja maisemasuunnittelijaksi Tampereelle

Tampereen tiimimme jatkaa kasvuaan: Jaana Katajalehto on aloittanut meillä viher- ja maisemasuunnittelijana. Jaana vahvistaa ympäristöpuolen osaamistamme erityisesti tie- ja katusuunnitteluhankkeissa.

Miljöösuunnittelijaksi (AMK) vuonna 2003 valmistunut Jaana on työskennellyt viime vuodet monipuolisissa puutarha- ja viheralan töissä suunnittelusta lapiohommiin, viimeisimpänä vihersisustajana InnoGreenillä.

Jaanan vahvuuksiin kuuluu erityisesti käytännönläheisyys, kokonaisvaltainen kasvitietämys ja jatkuva tiedonjano. Hänen tavoitteenaan on toimia järkevänä ”vihreyden puolustajana” pitäen huolta muun muassa luontoarvojen, monimuotoisuuden, biofilian (yhteys luontoon) ja ympäristöpsykologiankin näkökulmista.

Vapaa-ajallaan Jaana harrastaa rintamamiestalonsa pihan hoitamista, ratsastamista ja agilityä koiriensa kanssa. Kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat kasvit niin luonnossa kuin puutarhassakin sekä valokuvaus ja sisustaminen.

Henri Huhtamäki mallintajaksi siltaosastolle

Henri Huhtamäki on aloittanut Pasilan toimipisteessämme tietomallintajan tehtävissä. Henrillä on työkokemusta lähes 20 vuoden ajalta erilaisista silta, taito- ja maanalaisista rakenteista sekä niiden mallintamisesta, joten hän vahvistaa erityisesti siltaosastomme Tekla-osaamista.

Finnmap Infrassa on Henrille ennestään tuttu porukka, jonka kanssa hän on aiemmin tehnyt yhteistyötä. Viimeksi Henri työskenteli tietomallintajana Rockplanilla, joka kuuluu Finnmap Infran ohella Solwers-konserniin. Finnmap Infrassa Henrin tavoitteena on viedä parametristä mallinnusta eteenpäin sekä kehittää Tekla-ympäristöä.

Henrin vapaa-aika kuluu perheen kanssa, urheillessa ja irlanninterrierin pennun kanssa touhutessa.

Kaksi siltasuunnittelijaa Tampereelle

Joona Pulkkinen ja Timo McIntyre ovat Tampereen toimistomme uudet siltasuunnittelijat. Molemmilla on takanaan muutaman vuoden kokemus suunnittelutehtävistä.

Joona Pulkkinen

DI Joona Pulkkinen nauttii suunnittelutyössä oman kädenjäljen näkemisestä. Finnmap Infrassa työskentelyltä Joona odottaa etenkin lisää vastuuta projekteissa ja uuden oppimista.

Joonalla on kolmen vuoden työkokemus siltasuunnittelusta. Aiemmista projekteistaan hän mainitsee Luumäki-Imatra-ratahankkeen, jossa hän suunnitteli kaksi ratasiltaa.

Joona näkee Finnmap Infran Tampereen toimistossa paljon mahdollisuuksia. Uudella toimipisteellä ei ole vanhoja toimintatapoja taakkana, joten uusille, tehokkaammille käytännöille on enemmän tilaa.

Joona viettää vapaa-aikaansa mm. voimanostoharrastuksensa parissa.

Timo McIntyre

Timo McIntyre on valmistunut rakennustekniikan insinööriksi Swansean yliopistosta Walesista. Timo muutti äskettäin Suomeen Englannista, missä hän on asunut koko ikänsä tähän asti. Suomen kieltä Timo osaa sujuvasti suomalaisten sukujuuriensa ansiosta.

Timo on työskennellyt kaksi vuotta Bristolissa rautatierakenteiden suunnittelun ja mallintamisen parissa. Suunnitteluprojektien ohella hän on ollut mm. mukana kehittämässä automatisoituja suunnittelutyökaluja rautatielaitureiden mallintamiseen.

Finnmap Infran mielenkiintoiset projektit ja mallinnusosaaminen herättivät Timon mielenkiinnon. Hän odottaa, että pääsee kehittämään suunnitteluosaamistaan erilaisissa infraprojekteissa osana mukavaa työyhteisöä.

Timo pitää urheilusta ja hänen suosikkilajejaan ovat rugby ja golf.

Tre_uudet1_p

Joona Pulkkinen (vasemmalla) ja Timo McIntyre.