Ajankohtaista

Arkiliikkumisella lisää hyvinvointia ja vähemmän päästöjä

Arkiliikkumiseen liittyvät valinnat ovat osa jokaista päiväämme: menenkö tänään kauppaan autolla vai pyörällä? Jätänkö auton kauemmas ja kävelen osan työmatkasta? Myös arkiympäristöllämme ja palveluverkolla on vaikutusta siihen, teemmekö hyvinvointimme ja ympäristön kannalta kestävämpiä valintoja.

Millä tavoin kaupunki, työnantaja ja liikkuja itse voisivat edistää kestävän liikkumisen mahdollisuuksia arjessa? Tätä kokonaisuutta pohdimme yhdessä Navicon ja Sporttestin ammattilaisten kanssa projektissa, jossa Kurikan kaupungille tehdään työpaikkojen liikkumisen ohjauksen suunnitelma.

Fokus liikenteestä liikkumiseen

Projektissa yhdistyvät työntekijöiden kuntotestaukset sekä toimenpide-ehdotukset arkiliikkumisen edistämiseksi niin työnantajille kuin kaupungillekin. Tavoitteena on saada aikaan konkreettisia toimia ja muutoksia, joilla voidaan parantaa ihmisten hyvinvointia ja suosia ilmastoystävällisiä liikkumistapoja.

Kurikan kaupungin työntekijöiden lisäksi mukana on paikallisia yrityksiä ja niiden henkilökuntaa.

“Tarkoituksena on lisätä ihmisten ja organisaatioiden tietoa, osaamista ja mahdollisuuksia kestävämpään liikkumiseen ja tätä kautta edistää ihmisten jaksamista arjessa. Ratkaisuja pohditaan perinteisen liikennenäkökulman sijaan liikkumisen näkökulmasta.” kertoo liikennesuunnittelija Hanna Kaurala Finnmap Infrasta.

“On kuitenkin otettava huomioon, että kaikilla ei ole mahdollisuutta kulkea koko työmatkaa esimerkiksi pyörällä – keskeistä on eri kulkumuotojen huomioiminen ja yhdistely. Pienelläkin muutoksella ja valinnalla on vaikutusta.”

Edut ja toimiva infra edistävät arkiliikkumista

Työnantaja voi tukea kestävämpiä työmatkoja esimerkiksi tarjoamalla etuja ja fasiliteetteja sekä tiedottamalla niistä paremmin. Kunnan asukas taas hyppää mieluummin pyörän selkään tai kävelee, mikäli väylät ovat kunnossa ja valaistuja. Jokaisella yrityksellä ja kunnalla on yksilölliset haasteet ja kehityskohteet, mutta aina löytyy mahdollisuuksia vaikuttaa.

Viime syksynä käynnistyneeseen projektiin on sisältynyt mm. liikkumiskysely ja kuntotestit henkilökohtaisine palautteineen sekä keskustelutilaisuuksia työntekijöiden, työnantajien ja kaupungin kanssa. Hankkeeseen on saatu rahoitusta Traficomin kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmasta.

Henkilö pyöräilee talvella puiden keskellä