Ajankohtaista

Finnmap Infra ratkaisemassa satamatunnelihankkeen haasteita

Teksti: Jasmine Jussila/Solwers

Solwers-yhtiöt ovat mukana Helsingin Sataman tunnelihankkeen suunnittelussa. Jätkäsaaresta Länsiväylälle ulottuvalla satamatunnelilla tulee olemaan näkyvä vaikutus satamaliikenteen vähenemiseen keskustassa.

Tallinnan liikenne siirtyy Katajanokalta Jätkäsaareen 2030-luvun alkupuolella. Keskittämällä Tallinnan matkustaja- ja rahtiliikenne Jätkäsaareen mahdollistetaan Eteläsataman parempi hyödyntäminen kaupunkilaisten käyttöön. Suunnitteilla olevan kahden kilometrin pituisen tunnelin kautta rahtiliikenne ohjataan Länsiväylälle parantaen myös Jätkäsaaren liikenneturvallisuutta ja viihtyvyyttä.  

Solwers-yhtiöt Rockplan (Finnmap Infra Oy), Insinööritoimisto W. Zenner Oy ja Insinööritoimisto Pontek Oy ovat mukana asemakaavoituksen lähtökohdaksi otetun A-vaihtoehdon suunnittelussa. Sen todettiin vastaavan parhaiten Helsingin maankäytöllisiin tavoitteisiin huomioiden satamaliikenteen tarpeet, aikataulun, kustannukset ja toteutettavuuden. Suunnittelussa arvioidaan myös tunnelin ympäristövaikutuksia ja innovatiivisilla ratkaisuilla turvataan liito-oravan ja muiden uhanalaisten lajien elinolot Lapinlahden alueella.

Solwers-yhtiöt innovoivat mm. tunnelin liikennöinnin ratkaisuja, tunnelin tasauksen optimointia, puistoalueen toteutusta, metron ylitystä sekä ohuen kalliokaton toteutusratkaisuja.

”Saimme ratkaistua useita projektiin liittyviä haasteita ja työ saa nyt jatkua. Laadukkaan suunnittelun avulla onnistuttiin löytämään liikennöitävyydeltään ensiluokkainen satamatunneliratkaisu sekä investointikustannuksia säästäviä toteutusratkaisuja”, toteaa Finnmap Infran hankekehityksistä vastaava johtaja Matti Kalliomäki.

Seuraavaksi edessä on asemakaavoitus, joka tulee Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn aikaisintaan vuoden 2024 loppupuolella. Helsingin kaupunginvaltuusto päättää kaavasta syksyllä 2025. 

Satamatunneli-Lapinlahti -havainnekuva: PES-Arkkitehdit Oy

Ilmakuva Helsingin Jätkäsaaresta.