Referenssit

BanaVäg i Väst parantaminen

Yhteistyöhankkeemme COWI´n kanssa E 45 välien Bohus-Nödinge ja Agnesberg-Bohus Väner -radan muutos 1-raiteisesta 2-raiteiseksi, 9.4 km, rakentamissuunnittelu

Hankkeessa välin Göteborg–Trollhättan valtatie muutettiin nelikaistaiseksi sekä rata kaksiraiteiseksi. Radan mitoitusnopeutena käytettiin 250 km/h. Yhteispituus parannettavalla osuudella on n. 75km. Finnmap Infra oli mukana kahdessa suunnitteluosuudessa Bohus-Nödinge (4,3km) ja Agensberg-Bohus (5,1km).

Rakennussuunnittelu toteutettiin mallipohjaisesti. Rakentaminen tehtiin Finnmap Infran tuottamien LandXML-koneohjausmallien pohjalta pohjanvahvistustoimenpiteet ja työvaiheistus mukaan lukien.