Referenssit

Valtatien 3 parantaminen välillä Seinäjoentie – Koivistontie, Kurikka ja Ilmajoki

Finnmap Infra laatii yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Liikenneviraston, Kurikan kaupungin ja Ilmajoen kunnan kanssa Valtatien 3 parantamista välillä Seinäjoentie-Koivistontie.Tehtävänä on laatia tie- ja rakennussuunnitelma.

Nykyisen Kyrönjoen ylittävän, vuonna 1957 valmistuneen teräspalkkisillan kantavuus ei ole nykypäivän vaatimusten mukainen, eikä sillan korjaaminen ole kannattavaa. Tässä hankkeessa nykyinen vesistösilta esitetään purettavaksi ja korvattavaksi uudella, nykyisen sillan itäpuolelle toteutettavalla sillalla. Uuden siltapaikan myötä myös valtatien suuntausta parannetaan. Hankkeessa luodaan lisäksi edellytykset jatkuvalle kevyen liikenteen yhteydelle valtatien 3 varteen Kurikasta Koskenkorvalle. Parannettavan tieosuuden pituus on noin 2,2 km.
Kyrönjokilaakson pohjaolosuhteet ovat erittäin haastavat. Siltapaikalla Kyrönjoki virtaa syvässä ja leveässä uomassa, joten sillan tulopenkereet ovat korkeat. Tiiviiden maakerrosten alla on paineellista pohjavettä.
Suunnittelussa panostettiin laadukkaaseen pohjatutkimusohjelmaan. Geosuunnittelija laati pohjatutkimuksille kattavat kilpailutusasiakirjat. Kohteeseen asennettiin huokospaineantureita, kairauksia (mm. CPTU) tehtiin runsaasti ja näytteitä otettiin paljon. Laadukkaan tutkimustiedon perusteella laadittu rakentamissuunnitelma minimoi työnaikaiset riskit ja johtaa laadukkaaseen lopputulokseen.

Valtatie 3 toimii valtakunnallisena yhteytenä Helsingistä Tampereen kautta Vaasaan sekä seudullisena yhteytenä Kurikan ja Koskenkorvan välillä. Vt 3 on osa Euroopan laajuista TERN-päätieverkkoa (Trans-European Road Network).

Kustannusarvio hankkeelle on noin 6,70 milj. €.