Referenssit

Vt 3, Kyrönjoen ylittävä Koiviston silta

Kurikassa Kyrönjoen ylittävä Koiviston huonokuntoinen silta uusitaan tien parantamisen yhteydessä. Uusi silta rakennetaan nykyisen viereen. Siltapaikalla Kyrönjoki virtaa syvässä ja leveässä uomassa, joten sillan tulopenkereet ovat pitkät ja korkeat. Kyrönjokilaakson pohjaolosuhteet ovat erittäin haastavat. Maaperä on pääasiassa silttiä. Löyhät silttikerrokset ulottuvat 20-30 metrin syvyydelle maanpinnasta. Pinnassa olevien hienorakeisten kerrosten alla on paineellista pohjavettä.

Suunnittelussa panostettiin laadukkaaseen pohjatutkimusohjelmaan. Geosuunnittelija laati pohjatutkimuksille kattavat kilpailutusasiakirjat. Kohteeseen asennettiin huokospaineantureita, kairauksia (mm. CPTU) tehtiin runsaasti ja näytteitä otettiin paljon. Laadukkaan tutkimustiedon perusteella laadittu rakentamissuunnitelma minimoi työnaikaiset riskit ja johtaa laadukkaaseen lopputulokseen. Kohde rakennetaan vuonna 2015.