Ajankohtaista

Finnmap Infralle myönnettiin Ekokompassi-sertifikaatti

Olemme läpäisseet hyväksytysti Ekokompassi-auditoinnin ja meille on myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. Sertifioinnin myötä olemme sitoutuneet säästämään luonnon resursseja ja vähentämään haitallisia vaikutuksia ympäristöön.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän tarkoituksena on pienentää tunnistettuja ympäristövaikutuksiamme konkreettisin toimenpitein. Ympäristöjärjestelmä auttaa meitä asettamaan tavoitteita ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja keskittämään katseen vaikuttavimpiin toimiin. Meillä keskiössä ovat sekä toimintatapamme yrityksenä että suunnitteluratkaisujemme ympäristövaikutukset.

Työ ympäristön hyväksi ei ole koskaan valmis – ympäristövastuullisuus vaati pitkäjänteisyyttä ja teemme sen eteen jatkuvasti töitä.

Vähemmän päästöjä, enemmän ympäristönäkökulmaa infra-alalle

Ympäristölupauksemme tiivistyy kolmeen näkökulmaan: haluamme olla ympäristötietoinen työpaikka, edistää ympäristön huomioivia ratkaisuja suunnittelutyössämme sekä nostaa ympäristönäkökohtia esiin sidosryhmäyhteistyössämme ja viestinnässämme.

Ympäristölupauksessamme sitoudumme ylläpitämään henkilöstömme osaamista, jotta voimme olla ympäristötietoinen työyhteisö suunnittelutyöstä arjen rutiineihin. Pyrimme löytämään suunnitteluratkaisuja, joiden avulla hankkeiden haitallisia ympäristövaikutuksia pystytään pienentämään. Kerromme ympäristöarvoistamme ja -teoistamme viestinnässämme ja kannustamme yhteistyökumppaneitamme ympäristön kannalta parempiin valintoihin.

Tutustu ympäristölupaukseemme 

Seuraavana kolmivuotiskautena keskitymme ympäristöohjelmassamme mm. seuraaviin tavoitteisiin:

🌿 Vähennämme toimistojemme energiankulutusta ja parannamme jätteiden lajittelua

🌿 Kiinnitämme huomiota hankintojemme ympäristövaikutuksiin

🌿 Kasvatamme ympäristötietoisuuttamme ja -osaamistamme

🌿 Edistämme suunnittelutyössämme ekologisuuden toteutumista infra-alalla

Ympäristötyön etenemisestä raportoidaan vuosittain ja ympäristöjärjestelmä auditoidaan kolmen vuoden välein.

Ekokokompassi-järjestelmän logo