Referenssit

Opinmäki

Suurpellon lieju- ja savikerrokset muodostivat ison haasteen Opinmäen koulurakennuksen ja pihan täyttöalueiden pohjarakennesuunnittelulle. Paikoin yli 20 metriä syvällä savikolla painumien ja stabiliteetin hallinta oli avainasemassa. Isossa hankkeessa kaikkien suunnittelualojen ratkaisut sovitettiin huolella yhteen ja ensimmäisenä alkaneissa maanrakennustöissä otettiin huomioon myöhemmin käynnistyneiden vaiheiden tarpeet ja vaatimukset. Oman lisänsä haasteisiin toi kohteen ympärillä käynnissä ollut katurakentaminen.

Koulurakennus vierustoineen perustettiin aggressiivisen maaperän aiheuttamaa korroosiota kestävillä betonipaaluilla. Suurin osa piha-alueesta pohjavahvistettiin pilaristabiloimalla. Pilaristabilointia käytettiin yhteensä 340 000 juoksumetriä. Kustannussäästöjä saatiin optimoimalla pinnantasaus ja pilariväli jokaisella pihan osa-alueella sekä toteuttamalla pihalle vihreä vesiaihe.