Kruunusillat, raitiotien ratasuunnitelma

Kruunusillat-hankkeessa toteutetaan merialueen ylittävä joukkoliikenneyhteys
Helsingin keskustan ja Laajasalon kaupunginosan välille.
Ratasuunnitelma käsittää noin 10 kilometrin pituisen uuden raitiotieyhteyden,
joka ulottuu Helsingin keskustasta Kalasataman ja Korkeasaaren kautta Laajasaloon.
Raitiotie kulkee kolmea siltaa pitkin, joista Kruunuvuorensilta tulee toteutuessaan
olemaan Suomen pisin silta (n. 1 200 m).

Hankkeen tavoitteena on järjestää kasvavalle Laajasalolle sujuvat ja tehokkaat
joukkoliikenneyhteydet keskustaan. Ennusteiden mukaan uudella raitiotiellä tulee
olemaan päivittäin keskimäärin 37 000 matkustajaa.

 

Kruunusillat raitiotien linjaus

Kruunusillat raitiotien linjaus

 

Havainnekuva Merihaansillasta, Pontek Oy

Havainnekuva Merihaansillasta, Pontek Oy

Luumäki – Imatra tavara, ratasuunnitelma

Luumäen ja Imatran tavara-aseman välinen rata kuuluu Suomen vilkkaimmin liikennöityihin yksiraiteisiin rataosuuksiin. Osuudella liikkuu paljon tavaraliikennettä, jonka määrän ennustetaan kasvavan lähivuosina.

Laadimme WSP:n alikonsulttina ratasuunnitelmaa Luumäki–Imatra tavara -radan perusparantamiseksi. Suunnittelemme hankkeen kaksoisraideosuuden Joutsenon ja Imatran tavara-aseman välillä. Osuus sisältää rata- ja geosuunnittelun lisäksi mm. 18 sillan suunnittelun, josta vastaa Sweco Rakennetekniikka. Ratasuunnitelma laaditaan tietomallipohjaisesti.

Perusparantamisella säilytetään rataosan nykyinen palvelutaso ja turvataan tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä. Suunnitelman toimenpiteillä mahdollistetaan henkilöliikenteen nopeuden kasvattaminen tasoon 160–200 km/h ja akselipainon nosto 25 tonniin.

BanaVäg i Väst parantaminen

Yhteistyöhankkeemme COWI´n kanssa E 45 välien Bohus-Nödinge ja Agnesberg-Bohus Väner -radan muutos 1-raiteisesta 2-raiteiseksi, 9.4 km, rakentamissuunnittelu

Hankkeessa välin Göteborg–Trollhättan valtatie muutettiin nelikaistaiseksi sekä rata kaksiraiteiseksi. Radan mitoitusnopeutena käytettiin 250 km/h. Yhteispituus parannettavalla osuudella on n. 75km. Finnmap Infra oli mukana kahdessa suunnitteluosuudessa Bohus-Nödinge (4,3km) ja Agensberg-Bohus (5,1km).

Rakennussuunnittelu toteutettiin mallipohjaisesti. Rakentaminen tehtiin Finnmap Infran tuottamien LandXML-koneohjausmallien pohjalta pohjanvahvistustoimenpiteet ja työvaiheistus mukaan lukien.

Oikorata Kerava-Lahti

Suunnitteluosuudet MRU3 Luhtikylä-Hakosilta, MRU5 Hirvihaara- Kaukalampi ja MRU6 Ristikytö-Haarajoki , rakentamissuunnittelu ja tiejärjestelyt

Oikoradan suunnitteluosuudella Hirvihaara-Kaukalampi (MRU5) on korostunut vaativien pohjanvahvistustoimenpiteiden suuri määrä sekä työnaikaiset liikennejärjestelyt mm. Sälinkääntien ylittäessä lähellä toisiaan kulkevat Lahden moottoritien ja Oikoradan. Mm. Myllylän pohja-vesialueen suojaaminen on vaatinut innovatiivisia ratkaisuja ja tiivistä yhteistyötä rata-, geo- ja kuivatussuunnittelijoilta.

Länsimetro, Ruoholahti – Matinkylä

Tavoitteena on kansainvälisessä vertailussa kärkitasoa edustava nykyaikainen ja aikaa kestävä metrojärjestelmä, jossa matkustaja voi nauttia nopean joukkoliikennemuodon eduista turvallisin mielin.

Ratasuunnittelun osalta Finnmap Infra vastaa radan geometrian ja rakenteiden suunnittelusta.

Hanke sisältää kaksi rinnakkaista 13,9 kilometrin tunnelia ja kahdeksan asemaa.

Länsimetro lukuina:
- kaksi rinnakkaista 13,9 kilometrin tunnelia
- 8 asemaa
- 15 pystykuilua ja 10 ajotunnelia
- 1 kääntöraide ja 7 puolenvaihtopaikkaa
- 34 vaihdetta ja 7 raideristeystä
- 31,9 km raidetta, 63,8 km kiskoa ja 52 300 pölkkyä
- n. 3 miljoonaa kuutiota kalliolouhetta

Viimeisimmät projektit