Suunnittelemme Turun kehätien parantamisen 2. rakentamisvaiheen

Yhteistyömme Kreate Oy:n kanssa jatkuu suuressa STk-hankkeessa Turun seudulla. Kreate on valittu E18 Turun kehätien parantamisen 2. rakentamisvaiheen urakoitsijaksi. Me vastaamme hankkeen rakennussuunnitelmista. Tilaajana on Väylävirasto.

Rakentaminen keskittyy Kauselan ja Pukkilan väliselle osuudelle sekä valtatielle 10 kehätien ja Kaarinantien välille. Töihin sisältyy mm. Kausela-Pukkila-osuuden nelikaistaistaminen, Kauselan eritasoliittymän parantaminen sekä Aurajoen siltojen korjaus ja rakentaminen.

Hankkeen kehitysvaihe on käynnistynyt ja rakentaminen alkaa kesällä 2020. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana.

Turunkehätie2

Laadimme E18 Turun kehätien Kausela-Kirismäki-välin tiesuunnitelman vuonna 2018.

 

Kävelyllä ja pyöräilyllä yhteys parempaan koettuun hyvinvointiin

Liikennesuunnittelijamme Emilia Taskinen tutki juuri valmistuneessa diplomityössään kulkutapojen ja koetun hyvinvoinnin välistä yhteyttä. Yli 20 000 kyselyvastauksen analyysissä selvisi, että ihmisten koettu elämänlaatu ja terveydentila oli todennäköisesti korkeampi, mitä useammin he kävelivät tai pyöräilivät. Tutkimus perustuu HSL:n keräämään aineistoon vuodelta 2019.

Sukupuolten väliset erot olivat tutkimuksessa melko pienet, tosin päivittäinen kävely ennustaa korkeaa koettua hyvinvointia varsinkin naisilla. Tutkimuksessa käytetty malli ennustaa korkeaa hyvinvointia kotitalouksiin, joissa on useampi auto. Tämä korostui etenkin miesten vastauksissa.

Joukkoliikenteen käytöstä ei tässä tutkimuksessa saatu merkittäviä yhteyksiä koettuun hyvinvointiin, mutta aineistosta selvisi, että joukkoliikenteen käyttäjät kävelevät muita enemmän.

Emilian diplomityö ja tutkimusasetelma nostaa esiin teknisen alan humaaneja ja psykologisia näkökulmia. Liikennettä ei tulisi nähdä hahmottomana kulkuvälinemassana vaan yksittäisten ihmisten liikkumisena ja valintoina. Liikennejärjestelmän ja lähiympäristön on tärkeää tukea aktiivista elämää: tarjota mahdollisuuksia yli 400 metrin kävelymatkoihin ja lisätä kulkemisen miellyttävyyttä.

Juha Nevalainen valvojaksi rakennuttamispalveluihin

Hyviä uutisia rakennuttamisosastoltamme: Juha Nevalainen on aloittanut meillä työmaavalvojana. Juha työskentelee monipuolisten rakennuttamishankkeidemme parissa toimien tilaajan silminä työmaalla.

Juhalla on rakennusalalta parinkymmenen vuoden kokemus – hän on toiminut urakoitsijan puolella mm. työmaapäällikön tehtävissä. Rakennustöiden valvojana Juha on työskennellyt viimeisen vuoden ajan. Uudelta tehtävältään hän odottaa mielenkiintoisia projekteja ja Finnmap Infran rakennuttamispalveluiden kehittämistä.

Vapaa-ajalla Juha harrastaa ulkoilua koiriensa kanssa ja ajelee asunnon ja kakkosasunnon, Pornaisten ja Virolahden väliä.

Tervetuloa, Juha!

Jaana Katajalehto viher- ja maisemasuunnittelijaksi Tampereelle

Tampereen tiimimme jatkaa kasvuaan: Jaana Katajalehto on aloittanut meillä viher- ja maisemasuunnittelijana. Jaana vahvistaa ympäristöpuolen osaamistamme erityisesti tie- ja katusuunnitteluhankkeissa.

Miljöösuunnittelijaksi (AMK) vuonna 2003 valmistunut Jaana on työskennellyt viime vuodet monipuolisissa puutarha- ja viheralan töissä suunnittelusta lapiohommiin, viimeisimpänä vihersisustajana InnoGreenillä.

Jaanan vahvuuksiin kuuluu erityisesti käytännönläheisyys, kokonaisvaltainen kasvitietämys ja jatkuva tiedonjano. Hänen tavoitteenaan on toimia järkevänä ”vihreyden puolustajana” pitäen huolta muun muassa luontoarvojen, monimuotoisuuden, biofilian (yhteys luontoon) ja ympäristöpsykologiankin näkökulmista.

Vapaa-ajallaan Jaana harrastaa rintamamiestalonsa pihan hoitamista, ratsastamista ja agilityä koiriensa kanssa. Kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat kasvit niin luonnossa kuin puutarhassakin sekä valokuvaus ja sisustaminen.

Henri Huhtamäki mallintajaksi siltaosastolle

Henri Huhtamäki on aloittanut Pasilan toimipisteessämme tietomallintajan tehtävissä. Henrillä on työkokemusta lähes 20 vuoden ajalta erilaisista silta-, taito- ja maanalaisista rakenteista sekä niiden mallintamisesta, joten hän vahvistaa erityisesti siltaosastomme Tekla-osaamista.

Finnmap Infrassa on Henrille ennestään tuttu porukka, jonka kanssa hän on aiemmin tehnyt yhteistyötä. Viimeksi Henri työskenteli tietomallintajana Rockplanilla, joka kuuluu Finnmap Infran ohella Solwers-konserniin. Finnmap Infrassa Henrin tavoitteena on viedä parametristä mallinnusta eteenpäin sekä kehittää Tekla-ympäristöä.

Henrin vapaa-aika kuluu perheen kanssa, urheillessa ja irlanninterrierin pennun kanssa touhutessa.

1 2 3 26