Ajankohtaista

Yksi merkittävistä tiesuunnittelukohteistamme, Turun kehätien Kausela-Pukkila-osuus on avattu liikenteelle. STk-mallilla toteutettuun hankkeeseen sisältyi mm. kehätien nelikaistaistaminen, Kauselan eritasoliittymän parantaminen ja Aurajoen ylittävät sillat. Turun kehätie kuuluu vilkkaasti liikennöityyn E18-tiehen. Hankkeen …

Millä tavoin ilmastotavoitteet saataisiin entistä vahvemmin mukaan, kun infrahankkeista ja niiden suunnitteluratkaisuista tehdään päätöksiä? Teimme yhteistyössä Floun kanssa selvityksen ilmastovaikutusten huomioimisesta infrahankkeiden suunnittelussa ja päätöksenteossa. Työn tuloksena syntyi keskustelupaperi toimintatapojen …

Ins. (YAMK) Anna Nyyssönen on aloittanut rakennuttamispalveluiden osastopäällikkönä Finnmap Infrassa. Annalla on laaja kokemus työnjohto- ja esimiestehtävistä rakennuttamisen ja kunnossapidon alalta. Viimeksi hän työskenteli projektinjohtajana Helsingin kaupungilla, jossa hänen vastuulleen …

Rakennustöiden valvojien työhön sisältyy valtavasti hallittavia asioita, mukaan lukien monia erilaisia dokumentteja ja aineistoja. Meillä rakennustöiden valvojana työskentelevä Marko Lindholm kartoitti opinnäytetyössään valvojiemme kokemuksia Buildie-sovelluksesta, joka pyrkii tuomaan selkeyttä ja …

Elokuussa porukkamme kasvoi jälleen, kun Ville Nikunen liittyi seuraamme tietomallikoordinaattorin tehtäviin. Villellä on 12 vuoden kokemus arkkitehtuuripuolen ohjelmistomaailmasta, jossa hän teki pääasiassa viestintää. Villellä on insinööritutkinto ympäristöteknologiasta Lahden ammattikorkeakoulusta. Vaikka …

Perinteisiä terassibileitä vietettiin kahden vuoden tauon jälkeen rock-hengessä. Coverty-yhtye tykitti rock-klassikoita, nahkatakit heiluivat, flipperit lauloivat ja lopulta aurinkokin päätti liittyä bileisiin. Olipa huippua nähdä tuttuja ja vaihtaa kuulumisia pitkästä aikaa …

DI Noora Hulkkonen on nimitetty Finnmap Infran geosuunnittelun osastopäälliköksi 1.6.2022 alkaen. Nooran siirtyminen osaston vetäjäksi on luontevaa, sillä hän on toiminut apulaisosastopäällikkönä geo-osastolla jo pitkään. Vuodesta 2015 geo-osastoa luotsannut Jyrki …

DI Ehsan Ghazanfari on aloittanut suunnittelijana ja projektipäällikkönä siltatiimissämme. Ehsan on aiemmin työskennellyt rakennesuunnittelijana AFRY Finlandilla. Hänen viimeisimpiin töihinsä lukeutuvat muun muassa jälkijännitetty betonisilta YARA Suomen tehdasalueella, betonilaattatiesillat Paimenportin eritasoliittymään …

Virkistävää ja raikasta Maailman veden päivää! Vuoden 2022 vesipäivän teemana on pohjavesi – tuo puhdas juomavesivarantomme ja nykyelämämme mahdollistaja. Kun pohjavesialueelle rakentamista ei pystytä välttämään, alueelle suunnitellaan pohjavesisuojaukset. Yhteistyö on …

Artikkelinostoja