Rokkimeininki valtasi Finnmap Infran terassin

Perinteisiä terassibileitä vietettiin kahden vuoden tauon jälkeen rock-hengessä. Coverty-yhtye tykitti rock-klassikoita, nahkatakit heiluivat, flipperit lauloivat ja lopulta aurinkokin päätti liittyä bileisiin.

Olipa huippua nähdä tuttuja ja vaihtaa kuulumisia pitkästä aikaa livenä. Kiitokset kaikille terassibileitä kanssamme juhlistaneille!

Noora Hulkkonen geo-osaston päälliköksi

DI Noora Hulkkonen on nimitetty Finnmap Infran geosuunnittelun osastopäälliköksi 1.6.2022 alkaen. Nooran siirtyminen osaston vetäjäksi on luontevaa, sillä hän on toiminut apulaisosastopäällikkönä geo-osastolla jo pitkään.

Vuodesta 2015 geo-osastoa luotsannut Jyrki Pihlajamäki siirtyy uusien haasteiden pariin.

Noora Hulkkosella on yli 10 vuoden kokemus vastaavan pohjarakennesuunnittelijan tehtävistä vaativissa infra- ja talonrakennuskohteissa. Geosuunnittelijan ura alkoi vuonna 2006 Geomapissa ja jatkui Finnmap Inf-ran listoilla yritysten fuusioiduttua vuonna 2011.

”Lähden hyvillä mielin viemään geo-osastoa eteenpäin. Meillä on tiivis geotiimi, jossa on erittäin taitavia ja motivoituneita suunnittelijoita. Näen porukassa valtavasti potentiaalia. Teemme tälläkin hetkellä töitä useissa vaativissa projekteissa, kuten rakennussuunnitelmassa rantaradan parantamiseksi Jeppaksen alueella ja Turun kehätien STk-hankkeessa Kausela-Pukkila-osuudella.”

”Geosuunnittelussa luodaan perusta, jolle kaikki rakentuu. Tässä hommassa kiehtovinta on se, että pääsee tekemään tarkkoja laskemia, mutta myös käyttämään luovuutta ja hahmotuskykyä kokonaiskuvan muodosta-miseen pistemäisestä tiedosta.”

”Olen viihtynyt Finnmap Infrassa, koska täällä olen saanut tehdä monipuolisesti suunnittelua, hierarkia on matala ja työkaverit mahtavia koko yrityksessä.”

Finnmap Infran geotiimissä työskentelee kymmenkunta geotekniikan ja pohjarakenteiden kivenkovaa am-mattilaisista. Osaston ydinosaamiseen kuuluu tie- ja ratahankkeiden ja katujen ja kunnallistekniikan geo-suunnittelu sekä rakennusten pohjarakennesuunnittelu.

Ehsan Ghazanfari siltasuunnitelijaksi Finnmap Infraan

DI Ehsan Ghazanfari on aloittanut suunnittelijana ja projektipäällikkönä siltatiimissämme. Ehsan on aiemmin työskennellyt rakennesuunnittelijana AFRY Finlandilla. Hänen viimeisimpiin töihinsä lukeutuvat muun muassa jälkijännitetty betonisilta YARA Suomen tehdasalueella, betonilaattatiesillat Paimenportin eritasoliittymään ja Nikkilän rautatiesilta.

Ehsan haluaa laajentaa kokemustaan silta- ja rakennesuunnittelusta, mutta myös kehittää parametrisiä suunnittelutyökaluja suunnittelun tuottavuuden ja laadun parantamiseksi.

”Halusin kokea, millaista on työskennellä pienemmässä yrityksessä. Finnmap Infra vaikuttaa motivoituneelta ja osaavalta porukalta. Toivon, että voin parhaani mukaan vahvistaa siltatiimiä ja auttaa suunnittelun kehittämisessä. Haluan jatkossakin saada kokemusta siltojen suunnittelusta, jotka ovat kestäviä, turvallisia ja merkittäviä ​​rakenteita.

Ehsan opiskeli rakennus- ja rakennustekniikan kandidaatin tutkinnon Sharifin yliopistossa Iranissa, Teheranissa. Suomessa hän valmistui Aalto-yliopiston rakennetekniikan maisteriohjelmasta. Innostus 3D-mallinnukseen alkoi jo teini-ikäisenä. Siltasuunnittelun alalle hänet houkutteli mallintamisen ja suunnittelun haastavuus.

Vapaa-ajallaan Ehsan harrastaa liikuntaa ja musiikkia. Hän käy keikoilla ja festivaaleille ja on itsekin ollut mukana parissa harrasterock-bändissä koskettimien takana.

Pohjavesiä suojataan usean suunnittelualan yhteistyönä

Virkistävää ja raikasta Maailman veden päivää! Vuoden 2022 vesipäivän teemana on pohjavesi – tuo puhdas juomavesivarantomme ja nykyelämämme mahdollistaja. Kun pohjavesialueelle rakentamista ei pystytä välttämään, alueelle suunnitellaan pohjavesisuojaukset.

Yhteistyö on avainsana, kun infrahankkeissamme suunnitellaan ratkaisuja pohjaveden suojaamiseksi. Eri suunnittelualojen osaajat pitävät huolta siitä, että suojeltavalla pohjavesialueella pintavesi pysyy erossa pohjavedestä ja juomavesi säilyy puhtaana.

Geosuunnittelijan tehtävänä on selvittää pohjaolosuhteet ja alueet, joissa pohjavedensuojausta tarvitaan. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi vettä hyvin läpäisevät hiekkamaat.

Hulevesisuunnittelija laskee vesimäärät ja tarkastelee, mistä pintavedet tulevat, minne ne valuvat ja minne ne halutaan ohjata.

Mallintaja helpottaa suunnittelijoiden työtä tuomalla nykytilanteen helposti käsiteltävään muotoon, malliksi. Mallista voidaan tutkia esimerkiksi veden virtaussuuntia ja määriä.

– Mallinnuksen avulla voidaan myös helposti tarkastella, miten maakerrosrajat muuttuvat ja tuleeko sellaisia tilanteita, että pintavedet voisivat päästä sekoittumaan pohjaveteen, geosuunnittelun projektipäällikkö Noora Hulkkonen kertoo.

Pohjavedensuojauksena voidaan käyttää esimerkiksi geotekstiilistä ja savesta muodostettua bentoniittimattoa. Geosuunnittelija varmistaa, että suojauksen laajuus on riittävä ja tutkii, miten suojaus saadaan rakennettua kyseiseen kohtaan.

Pohjavesien suojaukset vaikuttavat myös moneen muuhun osa-alueeseen, esimerkiksi ympäristösuunnittelijan tekemiin ratkaisuihin.

Monia näkökulmia yhdistämällä pystytään parhaiten pitämään pohjavedet turvassa jatkossakin.

Emilia Taskinen Finnmap Infran hallitukseen

Liikennesuunnittelija ja työntekijämme Emilia Taskinen on aloittanut Finnmap Infran hallituksessa. Emilialla on aktiivinen ote, aiempaa kokemusta päätöksenteosta ja tuoretta näkemystä. Lisäksi Emilian kutsuminen hallituksen jäseneksi tukee yrityksemme tavoitetta lisätä hallitustyöskentelyn läpinäkyvyyttä sekä tasa-arvoa ja moniäänisyyttä päätöksenteossa.

”On ihan ok olla kiintiönainen tässä tapauksessa. Toki haluan saavuttaa tällaisia pestejä kompetenssini ansiosta. Yrityksen kannalta on kuitenkin tärkeää tunnistaa ongelmat, joita päätöksentekijöiden samankaltaisuudesta voi seurata ja pyrkiä korjaamaan tilannetta suosimalla iältään, sukupuoleltaan ja taustaltaan erilaisia ihmisiä hallitukseen.”

Jos hallituksessa on ainoastaan miehiä, asia on tärkeä ja siitä on pystyttävä puhumaan. Hallituksen monimuotoisuuden ja tasa-arvoisuuden lisääntyminen parantaa hallituksen toimivuutta ja kykyä toimia yhtiön ja osakkeenomistajien parhaaksi.

”Arvostan, että minua pyydetiin tähän hommaan. Olen niitä ihmisiä, joita kiinnostaa, millaisessa kunnossa firma on. Haluan olla perillä asioista ja mukana vaikuttamassa siihen, mitä yritys tekee.”

”Minulla on kokemusta erilaisista hallituksista. Ymmärrän, mitä työskentely voi parhaimmillaan olla ja tunnistan myös heikkoudet.”

Emilia näkee hallitustyöskentelyssä vain mahdollisuuksia: keskisuuren yrityksen organisaatiossa on hyvät edellytykset vaikuttaa ja saada aikaan. Firman työntekijänä hän haluaa ottaa myös henkilöstön näkökulman huomioon, koska se on arkielämän tarttumapinta päätöksiin.

1 2 3 31