minnaollikainen

Nelikaistainen Turun kehätie avattiin Kausela-Pukkila-välillä

Yksi merkittävistä tiesuunnittelukohteistamme, Turun kehätien Kausela-Pukkila-osuus on avattu liikenteelle. STk-mallilla toteutettuun hankkeeseen sisältyi mm. kehätien nelikaistaistaminen, Kauselan eritasoliittymän parantaminen ja Aurajoen ylittävät sillat. Turun kehätie kuuluu vilkkaasti liikennöityyn E18-tiehen. Hankkeen historia alkaa Finnmap Infran osalta koko Kausela-Kirismäki-osuuden tiesuunnitelmasta, joka valmistui 2018. Rakentamisvaiheessa toimimme Kausela-Pukkila-osuudella urakoitsija Kreaten suunnittelukumppanina. Hankkeesta vastaa Väylävirasto. “Tiesuunnitelmasta asti mukana olleena on …

Nelikaistainen Turun kehätie avattiin Kausela-Pukkila-välillä Lue lisää »

Ilmastovaikutusten arviointi vaatii kokonaisvaltaista näkemystä 

Millä tavoin ilmastotavoitteet saataisiin entistä vahvemmin mukaan, kun infrahankkeista ja niiden suunnitteluratkaisuista tehdään päätöksiä? Teimme yhteistyössä Floun kanssa selvityksen ilmastovaikutusten huomioimisesta infrahankkeiden suunnittelussa ja päätöksenteossa. Työn tuloksena syntyi keskustelupaperi toimintatapojen ja menetelmien kehittämisen pohjaksi. Selvityksen tilaaja on ELY-keskus. Tarkastelun kohteina olivat liikenneinfrahankkeiden kasvihuonekaasupäästöt, niiden arviointimenetelmät ja päätöksenteon tuen menetelmät. Lainsäädäntö asettaa suunnittelulle tiettyjä ehtoja ilmastotavoitteiden …

Ilmastovaikutusten arviointi vaatii kokonaisvaltaista näkemystä  Lue lisää »

Anna Nyyssönen rakennuttamisosaston vetäjäksi

Ins. (YAMK) Anna Nyyssönen on aloittanut rakennuttamispalveluiden osastopäällikkönä Finnmap Infrassa. Annalla on laaja kokemus työnjohto- ja esimiestehtävistä rakennuttamisen ja kunnossapidon alalta. Viimeksi hän työskenteli projektinjohtajana Helsingin kaupungilla, jossa hänen vastuulleen kuului muun muassa katualueiden ja yleisten alueiden rakennuttamista ja projektinjohtoa. Sitä ennen kokemusta on esimerkiksi Nurmijärven kunnalta ja Sitosta. ”Finnmap Infra on vakaa suomalainen yritys, …

Anna Nyyssönen rakennuttamisosaston vetäjäksi Lue lisää »

Sovelluksella sujuvuutta rakennushankkeiden valvontaan

Rakennustöiden valvojien työhön sisältyy valtavasti hallittavia asioita, mukaan lukien monia erilaisia dokumentteja ja aineistoja. Meillä rakennustöiden valvojana työskentelevä Marko Lindholm kartoitti opinnäytetyössään valvojiemme kokemuksia Buildie-sovelluksesta, joka pyrkii tuomaan selkeyttä ja ajansäästöä työmaavalvojien dokumenttitulvaan. Buildie-sovelluksen avulla on mahdollista hallita ja jakaa työmaalta saatavaa aineistoa yhteisesti kaikkien hankkeeseen osallistuvien kesken. Viikoittaiset valvontaraportit pystytään luomaan työmaakäynnin yhteydessä, mikä …

Sovelluksella sujuvuutta rakennushankkeiden valvontaan Lue lisää »

Ville Nikunen tietomallikoordinaattoriksi Finnmap Infraan

Elokuussa porukkamme kasvoi jälleen, kun Ville Nikunen liittyi seuraamme tietomallikoordinaattorin tehtäviin. Villellä on 12 vuoden kokemus arkkitehtuuripuolen ohjelmistomaailmasta, jossa hän teki pääasiassa viestintää. Villellä on insinööritutkinto ympäristöteknologiasta Lahden ammattikorkeakoulusta. Vaikka viestintä on viimeisen päälle kiinnostavaa, nyt koitti sopiva aika toteuttaa pitkään kytenyt haave siirtyä insinöörihommiin. Finnmap Infrassa Villen työnkuva onkin täydellinen sekoitus käytännön suunnittelu- ja …

Ville Nikunen tietomallikoordinaattoriksi Finnmap Infraan Lue lisää »

E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela-Pukkila

Turun kehätie (kantatie 40) on osa vilkkaasti liikennöityä E18-tietä Naantalin satamasta kohti Vaalimaata. Laadimme rakentamissuunnitelmat Turun kehätien parantamishankkeen toiseen vaiheeseen, jossa työt keskittyvät kehätien osuudelle Kausela-Pukkila sekä valtatielle 10 välille kehätie-Kaarinantie. Hanke toteutetaan Suunnittele ja toteuta- urakkamallilla. Rakentaminen käynnistyi kesällä 2020 ja hanke valmistuu vuonna 2023. Turun kehätie rakennetaan nelikaistaiseksi Kauselan ja Pukkilan välillä. Parannettavan …

E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela-Pukkila Lue lisää »

Maantien 140 Järvenpään kiertoliittymä

Vanhan Lahdentien ja Sipoontien ruuhkainen nelihaaraliittymä rakennettiin kiertoliittymäksi Järvenpäässä. Samalla parannettiin joukkoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn järjestelyjä. Tieympäristösuunnittelun tavoitteena oli liittää väyliin kohdistuvat muutokset osaksi nykyistä maisemaa. Kiertoliittymässä tieympäristösuunnittelua määritti paljon kiertosaarekkeen halkaiseva erikoiskuljetusreitti. Kasvillisuus ja kovat pinnat/kiveykset suunniteltiin erikoiskuljetusreitin vaatimusten ehdoilla ja kiertoliittymässä käytettiin matalia pensasitutuksia ja kulutusta kestävää luonnonkiveä. Alikulkuun johtavan jalankulku- ja …

Maantien 140 Järvenpään kiertoliittymä Lue lisää »

Nupurintien parantaminen Karhuniityntien liittymän kohdalla

Espoossa sijaitseva Nupurintie on osa maantietä 110 ja yksi pääkaupunkiseudun sisääntuloväylistä. Nupurintien ja Karhuniityntien liittymään suunniteltiin kiertoliittymä, alikulku, jalankulku- ja pyöräily-yhteydet sekä meluntorjunta. Karhuniityn alikulku parantaa erityisesti alueella liikkuvien koululaisten liikenneturvallisuutta. Lisäksi rakennussuunnitelmaan sisältyi alikulun yhteyteen tulevien portaiden sekä tuki- ja meluseinän rakennesuunnitelmien teon. Tilaaja: Espoon kaupunki

Havupuupuisto

Havupuupuisto sijoittuu Jyväskylän kaupungin Kehä Vihreälle, keskustaa ympäröivälle viher- ja virkistysalueiden kokonaisuudelle. Puisto on erikoistunut erilaisiin mäntylajeihin ja -lajikkeisiin. Teimme Havupuupuiston valaistussuunnitelmat, jotka toteutettiin alueen kunnostuksen yhteydessä vuonna 2021. Havupuupuiston veikeä ja yksilöllinen valaisinketju ja kohdevalaistut puut luovat kutsuvaa tunnelmaa ja johdattavat kulkijan ihastelemaan ympärivuotista vehreyttä. Valaisinpylväiden puupinta jäljittelee puiden runkoja alueen yhtenäisyyden luomiseksi. Tilaaja: …

Havupuupuisto Lue lisää »

Klaukkalan kehätie

Suunnittelimme valtatien 3 ja maantien 132 välille Klaukkalan keskustaajaman kiertävän, 7,5 kilometrin pituisen ohikulkutieyhteyden. Hanke sisälsi mm. neljä eritasoliittymää, joukkoliikenteen ratkaisut, jalankulku- ja pyöräilyväylät sekä eritasoratkaisut maankäytön edellyttämässä laajuudessa. Laadimme hankkeen tiesuunnitelman ja toimimme suunnittelijana myös rakentamisvaiheessa. Tie avattiin liikenteelle syksyllä 2020. Tieympäristön ratkaisuissa huomioitiin ekologiset käytävät, liito-oravien kulkuyhteydet ja eläinalikulut. Hankkeeseen sisältyi useita kiertoliittymiä, …

Klaukkalan kehätie Lue lisää »