sarakaipainen

Maantien 15641 parantaminen Ylämyllyn kohdalla

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Liperin kunnan hankkeessa parannetaan maantien 15641 rakenteita sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta Ylämyllyn taajamassa. Ympäristösuunnittelun keskeisin kohde hankkeessa on parannettava nykyinen kiertoliittymä. Erikoiskuljetusreitillä sijaitseva kiertoliittymä on suunniteltu rakennettavan läpiajettavaksi ja varustettavaksi irrotettavin pollarein.

Pasila–Riihimäki

Finnmap Infra laati yleissuunnitelman Pasila–Riihimäki-rataosan kapasiteetin lisäämisestä rakentamalla lisäraiteita tarvittaville osuuksille (Keravalla Kytömaan ja Jokelan välille kaksi lisäraidetta sekä Hyvinkään ja Riihimäen välille yksi tavaraliikenteen raide) sekä toteuttamalla liikennepaikoille välityskykyä lisääviä raidejärjestelyjä. Parannettavan rataosuuden pituus on 21 km. Innovatiivisen suunnittelun myötä Monnin rautatieristeyssillalle löydettiin täysin uusi sijainti. Ratkaisun johdosta rakentamisen yhteydessä voidaan säästää n. 1 …

Pasila–Riihimäki Lue lisää »

Opinmäki

Suurpellon lieju- ja savikerrokset muodostivat ison haasteen Opinmäen koulurakennuksen ja pihan täyttöalueiden pohjarakennesuunnittelulle. Paikoin yli 20 metriä syvällä savikolla painumien ja stabiliteetin hallinta oli avainasemassa. Isossa hankkeessa kaikkien suunnittelualojen ratkaisut sovitettiin huolella yhteen ja ensimmäisenä alkaneissa maanrakennustöissä otettiin huomioon myöhemmin käynnistyneiden vaiheiden tarpeet ja vaatimukset. Oman lisänsä haasteisiin toi kohteen ympärillä käynnissä ollut katurakentaminen. Koulurakennus …

Opinmäki Lue lisää »

Länsimetron Otaniemen ja Keilaniemen kaivannot

Finnmap vastasi Länsimetron Otaniemen ja Keilaniemen osuuksien kaivantosuunnittelusta asemien sekä poistumistie- ja ilmanvaihtokuilujen osalta. Geosuunnittelu sisälsi rakentamissuunnittelun sekä työnaikaisen suunnittelun. Haastavimmat kuilukohteet sijaitsivat olemassa olevien rakennusten läheisyydessä ja ulottuivat syvälle pohjavedenpinnan alapuolelle. Paikoin kivisen moreenin vuoksi käytettiin ponttiseinän sijaan vaihtoehtoisia ratkaisuja, mm. settiseiniä. Isossa hankkeessa osapuolten välinen yhteistyö ja suunnitelmien yhteensovittaminen sekä aikataulun pitävyys olivat …

Länsimetron Otaniemen ja Keilaniemen kaivannot Lue lisää »

Vt 3, Kyrönjoen ylittävä Koiviston silta

Kurikassa Kyrönjoen ylittävä Koiviston huonokuntoinen silta uusitaan tien parantamisen yhteydessä. Uusi silta rakennetaan nykyisen viereen. Siltapaikalla Kyrönjoki virtaa syvässä ja leveässä uomassa, joten sillan tulopenkereet ovat pitkät ja korkeat. Kyrönjokilaakson pohjaolosuhteet ovat erittäin haastavat. Maaperä on pääasiassa silttiä. Löyhät silttikerrokset ulottuvat 20-30 metrin syvyydelle maanpinnasta. Pinnassa olevien hienorakeisten kerrosten alla on paineellista pohjavettä. Suunnittelussa panostettiin …

Vt 3, Kyrönjoen ylittävä Koiviston silta Lue lisää »