sarakaipainen

Kehä III Askiston kohdalla

Kehä III on osa valtakunnallista E18-tietä Naantalista Vaalimaalle. Lisäksi yhteys kuuluu EU:n TEN-T Skandinavian Välimeren ydinverkkokäytävään. E18 yhdistää Etelä-Suomen kaupungit ja satamat sekä lentoasemat ja toimii siten merkittävänä väylänä sekä kotimaiselle että kansainväliselle liikenteelle. Kehä III:n liikenteessä on toimivuusongelmia nykyisin etenkin liittymiskaistojen kohdilla, koska lyhyet kaistat eivät mahdollista sujuvaa liittymistä Kehä III:n liikennevirtaan. Linja-autopysäkeiltä puuttuvat hidastus- ja […]

Kehä III Askiston kohdalla Read More »

Rantaradan parantaminen Jeppaksen alueella

Suunnittelun tavoitteena on Rantaradan parantaminen osana liikennejärjestelmää Jeppaksen alueella sisältäen Hampaksentien tasoristeyksen korvaamisen alikäytävällä, Ylikylänpuron ratasillan uusimisen sekä radan stabiliteetin parantamisen suunnittelualueella näihin liittyvine kuivatus- ja yksityistiejärjestelyineen. Rakentamissuunnitelma-alue käsittää radan pituussuunnassa alueen Kirkkonummen ratapihan länsipäästä (Nummitieltä) Karlbergintien alikulkusillalle. Pohjois-eteläsuunnassa alue käsittää radan lähiympäristön, tiejärjestelyitä koskevat alueet ja ratasuunnitelman vaikutusalueet.

Rantaradan parantaminen Jeppaksen alueella Read More »

Pasilan Konepaja-alue

Pasilan Konepajan alue rakentuu vanhalle VR:n varikkoalueelle, jossa osa rakennuskannasta on suojeltu. Asuinkortteleiden keskellä vanha ratapiha muuttuu Konepajanpuistoksi. Alueella on Finnmap Infran suunnittelmien mukaisesti rakentunut Teollisuuskadun laajennus ja saneeraus, uusi raitiolinja nro 9 sekä asuinkortteleita ympäröiviä katualueita tukimuureineen ja portaineen. Parhaillaan meillä on työpöydällä alueen eteläosa (Traverssikadun ja Sturenkadun välinen alue), josta on kehittymässä mielenkiintoinen

Pasilan Konepaja-alue Read More »

Länsisataman tunneliyhteyksien liittymäjärjestelyt

Helsingin Länsisataman liikenne ja tulevaisuuden järjestelyt kehittyvässä Jätkäsaaressa puhuttavat! Finnmap Infra laati raportin katuliittymävaihtoehtojen liikenteellisistä tarkasteluista tunnelin mahdollisen toteuttamisen päätöksenteon tueksi. Liikennesuunnittelijat tarkastelivat Länsiterminaalin tunneliyhteyden vaihtoehtoisia sijainteja liittymille. Tavoitteina oli karsia pois toteuttamiskelvottomia vaihtoehtoja sekä tunnistaa jatkoselvitystä vaativat yksityiskohdat. Liittymävaihtoehtojen suunnittelussa ja alkuvaiheen tarkasteluissa on otettava huomioon useita epävarmuustekijöitä. Ratkaisujen toteutettavuus on riippuvainen esimerkiksi muista

Länsisataman tunneliyhteyksien liittymäjärjestelyt Read More »

Valtatien 12 parantaminen Lamminrahkan eritasoliittymällä

Suunnittelualue sijaitsee lähellä Tampereen ja Kangasalan rajaa valtatiellä 12 (Lahdentie) noin 6 km luoteeseen Kangasalan keskustasta sekä noin 10 km itään Tampereen keskustasta. Alueen eteläpuolella sijaitsee Kangasalan Vatialan asuinalue ja pohjoispuolella laaja metsäalue, jonne on suunnitteilla Lamminrahkan asuin- ja työpaikka-alue. Hankkeen lähtökohtana on luoda valtatien 12 pohjoispuolelle tulevalle Lammirahkan ja Ojalan asuinalueelle sekä ympäröiville muille

Valtatien 12 parantaminen Lamminrahkan eritasoliittymällä Read More »

Maantien 1131 jalankulku- ja pyöräilyväylä

Maantie 1131 (Lapinkyläntie) toimii Veikkolan ja Lapinkylän välisenä yhteytenä Kirkkonummella. Tien varteen toteutettiin noin 2 kilometrin pituinen pyöräily- ja jalankulkuväylä. Väylä sovitettiin asuttuun ympäristöön pientalovaltaisessa taajamassa. Hankkeella parannettiin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta. Tilaaja: Uudenmaan ELY-KeskusUrakoitsija: Ralf Ajalin OyToteutus: 2015

Maantien 1131 jalankulku- ja pyöräilyväylä Read More »